СИХЕРдән дәвалаучы ДОГАЛЛАР (сборник):
2 кассетада

Әгәрдә сез, бу язманы тыңлаган вакытта, тәнегезнең, яки күзегезнең калтыравын сизсәгез, яки авыру кеше ыңгыраша башласа, яки температүрасы күтәрелеп, йөзе кызарса, яки берәр тән әгъзасын көзән җыерса, яки авыру кеше утырган урыныннан чыгып качарга теләсә, я, булмаса, җыларга теләге туса, яки бик каты җыласа хәттә эченнән җен сөйләве мөмкин....
Димәк, бу, кешедә сихер бар. Андый очракта, үзегезне сихердән дәвалау очен, бу язманы бер - ничә тапкыр тыңларга, тәкъдим итәбез.

Кереш сүз: Рамилъ хәзрәт Юныс
Догаларны укый: Шәех Мохәммәд ибн Габбас

Послушать фрагменты в mp3